דוד ואבישג בציורו של ג'יימס טיסו

אבישג הוא רומן מאת אברהם בורג המתאר סיפור אהבה המתרחש בירושלים המקראית באחרית ימיו של דוד המלך. הספר יצא לאור ב־2011.


  • "נותר המלך בעיר, ונותרו עמו כל זדוני חצרו ועורמות שלוחיו."
  • "ידעתי כי האיילה שלי אוהבת בסתר לבה שניים."
  • "לא נתאווה לה כי לא יכול היה, תש כוחו כנקבה."
  • "החום בא מן הלב, ולב המלך תמיד היה חם לאהבת נשים."
  • "חמוקי נשים העולות מן הרחצה הלהיטו את זיכרונות אהבתי."
  • "הייתי מלך של טוב ושמחה, כפי שהייתי מושל של עוז וממשלה."
  • "למד לאהוב שלמה. אהוב את עצמך ואהוב את זולתך."
  • "למקומות שהלך דוד בכוח, בא שלמה בסחר."

ראו גםעריכה