אברהם אבן עזרא

פרשן, משורר, בלשן, אסטרונום ואסטרולוג מימי הביניים

ר' אברהם בן מאיר בן עזרא (ראב"ע) נולד בשנת ד' אלפים תתמ"ט או תת"ן (1089-90) בתור הזהב של יהדות ספרד, בטודלה שבספרד ונפטר בשנת תקכ"ד (1164). הוא היה משורר, בלשן, פרשן המקרא ופילוסוף, מהבולטים בהוגים היהודים בימי הביניים. עסק גם באסטרולוגיה, שהביאה אותו גם לעיסוק במתמטיקה ובאסטרונומיה. רבים מכתביו נכתבו בעברית.

ספר שמות עם פירוש של אברהם אבן עזרא

 • "הרוח הנכאה לא תלמד חכם."
 • "אבי, אבי, מתי תביא את אליהו הנביא?"
 • "כל עגול אין לו ראשית, רק כרצון איש ואיש."
 • "לך עיני ורעיוני וצורתי ותבניתי, לך רוחי לך כוחי ומבטחי ותקוותי."
 • "לא שמע שמועת החוכמה, אף כשיריח ריחה או יטעום טעמה."
 • "לא תחרוז בשור וחמור,
  את השור הבא למישור,
  ואת החמור שלח להר המור"
 • "ואני אברהם בר מאיר מארץ מרחקים, הוציאתני מארץ ספרד חמת המציקים. וספרי אלו בגלותי – היו בידי מחזיקים, ויורוני לבאר ספרים, בטעמים מנופת מתוקים." ~ הקדמה לפירושו לספר איכה
 • "אין מקרא יוצא מידי פשוטו, והדרש הוא תוספת טעם. " ~ הקדמה לפירושו לספר איכה
 • "ובעבור הדרש דרך הפשט לא סרה, כי שבעים פנים לתורה" ~ הקדמה לפירושו על התורה
 • "כי שיקול הדעת הוא היסוד, כי לא נתנה תורה לאשר אין דעת לו, והמלאך בין אדם ובין אלהיו הוא שכלו" ~ הקדמה לפירושו על התורה
 • "וישנים שלא הקיצו משנת האיוולת יחשבו כי אנחנו בגלות אדום, ולא כן הדבר" ~ פירושו על בראשית כז, מ.
 • "כל מלכות צדק תעמוד, כי הצדק כבנין והעיוות כהריסות ברגע יפול הקיר" ~ בפירושו על דברים כה, טו.
 • "פרשנו רעבתן שבדבש נתבער ונשרף." ~ פלינדרום שניתן לקרוא גם כריבוע קסם מארבעה כיוונים שונים
 • "אבי אל חי שמך למה מלך משיח לא יבא." ~ פלינדרום
 • "דעו מאביכם כי לא בוש אבוש שוב אשוב אליכם כי בא מועד." ~ פלינדרום
 • "אגדלך אלהי כל נשמה ואודך ברב פחד ואימה, בעמדי תוך קהלך צור לרומם לך אכרע ואכף ראש וקומה, רקיעי רום הלא נטה במבטא והארץ יסדה על בלימה, היוכל איש חקור את סוד יוצרו ומי הוא זה בכל קדמה וימה, מרומם הוא עלי כל פה ולשון אשר הפליא ועשה כל בחכמה, ויתגדל בגוי קדוש ועליון ויתקדש שמיה רבא בעלמא." ~ משירי אבן עזרא שנהוג לשיר בשבת
 • "כל המצות מיד האבות קבלנום ואין הפרש בדברי המצות בין דבריהם ובין דברי תורה כי גם הם נתונים לנו והם קבלו מאבותם ואבותם מהנביאים והכל מפי השם ביד משה."
 • "על זה התנאי ידור הגר בשעריך - שלא יעשה מלאכה בשבת וביום הכפורים." ~ על ספר שמות, פרק כ, פסוק ח
 • "בנך ובתך הקטנים שביתתן עליך ואתה חייב לשמרם שלא יעשו דבר שהוא אסור לך לעשותו." ~ על ספר שמות, פרק כ, פסוק ח
 • "מנהג ישראל היה ללכת סמוך לשבת אצל הנביאים. כמו מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת." ~ על ספר שמות, פרק כ, פסוק ח
 • "ושמרו [בני ישראל את השבת] - שישמרו ימי השבוע שלא ישכחו אי זה יום הוא שבת. ושיתקן צרכיו ודרכיו ביום הששי כדי שישמור השבת ולא יחללהו." ~ על ספר שמות, פרק לא, פסוק טז
 • "לֹא יִכָּלֵם מִדַּבֵּר מִרְמָה." ~ מתוך "חי בן־מקיץ"