אלדוס האקסלי

סופר בריטי
אלדוס האקסלי

אלדוס לאונרד האקסלי (26 ביולי 1894 - 22 בנובמבר 1963), סופר ומשורר בריטי.

מתוך כתביועריכה

עולם חדש מופלא (1932)עריכה

 • "אלוהים אינו עולה בקנה אחד עם המיכון, הרפואה המדעית והאושר האוניברסלי."
 • "אין אלה הפילוסופים אלא חוטבי העצים המהווים את השלד החברתי."
 • "המדע מהווה סכנה לציבור, הוא מסוכן כפי שהוא רב תועלת."
 • "הניסיון איננו מה קורה לאדם, אלא מה האדם עושה עם מה שקורה לו."
 • "האושר אין בו גדולה."
 • ‎"אחד מתפקידיו העיקריים של חבר טוב הוא לסבול (בצורה מתונה וסמלית יותר) את העונשים שהיינו רוצים, אך איננו מסוגלים, להסב לאויבינו."

דבר והיפוכו (1928)עריכה

 • "איך תדעו אם כדור הארץ איננו גיהינום של כוכב אחר?"
 • "ההרגל הופך את ההנאה להכרח יומיומי משעמם."

עשה כרצונךעריכה

 • "עקביות רבה מדי מזיקה לנפש בה במידה שהיא מזיקה לגוף."
 • "העקביות מנוגדת לטבע ולחיים. רק המתים הם עקביים."

מטרות ואמצעיםעריכה

 • "כל עוד אנשים מעריצים את הקיסרים, הקיסרים יגרמו להם להיות אומללים."

לימוד נכוןעריכה

 • "העובדות אינן חדלות מלהתקיים מפני שאין אנו מכירים בהן."

מיוחסעריכה

 • "אדם נשאר בודד, כי החברה היא גם בית כלא."
 • "אידיאליזם הוא גלימה שאִתה אנשי מדינה מכסים את הרצון לעוצמה."
 • "לרוב בני האדם יש קיבולת אינסופית כדי להחזיק בכל דבר כרכושם."
 • "זיכרונותיו של אדם מהווים את ספרייתו הפרטית."
 • "כל תגלית מדעית טהורה היא הרסנית בכוח. לפעמים צריך להתייחס לכל מדע כאל אויב אפשרי."
 • "ככל שגדולים יותר כישרונותיו של אדם, יותר יש ביכולתו להטעות את הזולת."
 • "תוצאותיהן של פעולותינו הן מפלצות עבור הפחדנים וקרני אור עבור החכמים."
 • "סוד האושר והמידות הטובות הוא לאהוב את מה שאנו חייבים לעשות."
 • "העובדה שבני אדם אינם לומדים מן ההיסטוריה היא שיעור חשוב מאוד שההיסטוריה מלמדת."
 • "בה במידה שהחופש הכלכלי והמדיני הולך וקטן, החופש המיני הולך וגדל."
 • "אינטלקטואל הוא מי שגילה משהו מעניין יותר מאשר סקס."
 • ניסיון מלמד רק את מי שמסוגל ללמוד."
 • "רוב האנשים חושבים כי הדברים מובנים מאליהם."
 • "אין לחפש את האושר באמצעות רדיפה אחריו; בדרך כלל הוא תוצאת לוואי של פעולות אחרות."