אלכסיס דה טוקוויל

היסטוריון והוגה דעות

אלכסיס דה טוקוויל (29 ביולי 1805 - 16 באפריל 1859), הוגה דעות והיסטוריון צרפתי.

אלכסיס דה טוקוויל

כללי

עריכה
 • "בפוליטיקה הדבר הקשה ביותר להעריך ולהבין, הוא מה שקורה לנגד עינינו."
 • "אנשים גדולים מתלהבים מדברים קטנים בעוד שהדברים הגדולים נעלמים מעיניהם."
 • "אין בנמצא חירות ללא מוסר, ומוסר ללא אמונה."
 • "שני דברים יהיו תמיד קשים לחברה דמוקרטית - לצאת למלחמה ולסיימה."
 • "קל הרבה יותר לקבל שקר פשוט מאשר אמת מורכבת."
 • "אם ניתן להכיר בעובדה שאדם בעל כוח מוחלט עלול לפגוע ביריביו מתוך ניצול לרעה של כוחו, מדוע אי אפשר להעמיד את הרוב תחת אותה ביקורת ולחשוף אותו לאותו גינוי."
 • "תנו לעמים הדמוקרטיים השכלה וחופש, והניחו אותם לנפשם. חיש קל ילמדו להפיק מן העולם הזה את כל טובות ההנאה שהוא יכול להעניק; הם ישביחו את כל המלאכות המועילות ומיום ליום יוסיפו לחיים נוחות, קלות ונועם."
 • "צריך שכל החשים עניין בעתידן של החברות הדמוקרטיות ייעשו אגודה אחת, ושיפעלו כולם במשותף וללא הפסק להפיץ בחברות האלה את המשיכה אל האינסופי, את הנטייה אל הנשגב ואת האהבה להנאות שאינן גשמיות."

הדמוקרטיה באמריקה (1835/1840)

עריכה
 עמוד ראשי
דף ציטוטים מורחב – הדמוקרטיה באמריקה
 • "יש שם שוויון התנאים החברתיים במידה מרובה יותר מאשר בכל העולם."
 • "התנודות הלא צפויות בעושר הפרט והכלל, כל אלה מסייעות להשאיר את נפשותיהם של הבריות במצב של תסיסה קדחתנית מתמדת."
 • "לכן חותר הוא בלי הרף, מחפש, מועד ושב לקום, תכופות נכזב, לעולם אינו נופל ברוחו."
 • "החברה האמריקנית היא בצבע דמוקרטי, אבל לעתים מבחינים כיצד הצבע הישן של האריסטוקרטיה, מבצבץ מלמטה."
 • "בצדק חושבים בארצות הברית שאהבת המולדת היא מעין דת שהבריות קשורים אליה מכוחן של מצוות מעשיות."

המשטר שהיה והמהפכה (1856)

עריכה
 • "העריצים רוצים חירות לעצמם בלבד, וחושבים כי הזולת איננו ראוי לה."
 • "ההיסטוריה היא גלריה שבה ישנן תמונות מקוריות מועטות והעתקות רבות."
 • "הצרפתים רוצים בשיוויון, וכאשר אין הם יכולים למוצאו בחירות, הם מחפשים אותו בעבדות."
 • "מי שמחפש בחירות דבר שונה מאשר היא עצמה, נועד לעבדות."
 • "הרגע המסוכן ביותר בעבור ממשלה רעה, הוא זה שבו היא מתחילה לעשות רפורמה."