אמיר בן פורת

אמיר בן פורת (נולד ב־1941) הוא סוציולוג ישראלי. היה מרצה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובמכללה למינהל.

אמרותיו

עריכה
  • "מה שמעניין אותי הוא איך זה עובד? כלומר, מה יוצר משמר ומה משנה מבנים־יחסים חברתיים."
  • "אני רוצה לדעת מה הוא תרם לנו הניאו־מרקסיסטים, מן ההיבט התיאורטי, ומה הוא תרם לנו כחוקרי המצב הישראלי ההיסטורי." ~ על לואי אלתוסר

כדורגל ולאומיות (2003)

עריכה
  • "כאשר הנבחרת הלאומית משחקת וכאשר רוח הלאומיות מרחפת על פני כול, נאלמים דום שאר חילוקי הדעות. הלאומיות המודרנית נקשרה לספורט ובמיוחד לכדורגל כבר כאשר הייתה בחיתוליה."
  • "כתבי ספורט החלו להרחיב בכתבות צבע ואפשרו הצצה פנימה להרגשותיהם של האוהדים, של השחקנים, ושל מנהלי הקבוצות. באקדמיה החל לצמוח מחקר על הספורט בישראל בכלל ועל הכדורגל בפרט – עדיין בהיקף צנוע, אבל זו תפנית הראויה לתשומת לב."

כיצד נעשתה ישראל קפיטליסטית (2011)

עריכה
  • "בהווה כמו בעבר, אין קפיטליזם אחד בלבד, אין שיטה אחת שלמה, אחידה וזהה המונהגת בכל החברות הקפיטליסטיות."
  • "כפי הנראה להיסטוריה יש סדר יום משלה, והיא נעה הלאה תוך שהיא חושפת סתירות, מעמתת אותן, מבטלת אחדות ומגלה חדשות."
  • "תהליך הבינוי של האומה ישראלית והמדינה הריבונית שלה החל בתחום הזדמנויות שבו לכאורה עמדו לבחירה שתי אופציות רחבות: האחת – חברה סוציאליסטית, והשנייה – חברה קפיטליסטית. הגורם שהכריע בין החלופות ובחר לבסוף בדרך ביניים ('משק מעורב בפיקוח המדינה'), היה המדינה עצמה, וליתר דיוק האליטה הפוליטית שלה."

מדוע זה ככה? (2016)

עריכה
  • "נוסטלגיה 'סובלת' מעודף של אידאליזציה ורומנטיות, ולכן רצוי שלא להשתמש בה לצורך השוואה תקינה בין העבר להווה."
  • "הכדורגל הוא פרי עיצובה של הסביבה החברתית, ועל כן האוטונומיה שלו יחסית, למעט חוקי המשחק הקבועים ועומדים כבר כמאה וחמישים שנים. פירושה של אוטונומיה יחסית זו הוא שהסביבה הפוליטית־תרבותית־כלכלית מציבה את הפרמטרים לדמותו ולאופני התפתחותו וקובעת את המרחב שבו הוא יכול להתנהל ביוזמתו."