אנרי לאקורדר

אנרי לאקורדר (1802 - 1861), נזיר צרפתי.

מתוך יצירותיו

עריכה

מחשבות

עריכה
 • "ההיסטוריה היא אוסף עשיר של ביזיונות המין האנושי."
 • "החירות איננה אפשרית אלא במדינה שבה החוק מתעלה על התשוקות."
 • "עוול גורר עוול. אלימות גוררת אלימות."

מיוחס

עריכה
 • "כל הטוב שבעולם נעשה לקול זעקתה של החובה."
 • "לחיות פירושו לפעול. לפעול פירושו ליצור."
 • "להיות חופשי פירושו לכבוש את היצר."
 • "אנוכיות פירושה לייסד את אושרך על אומללתו של הזולת."
 • "אין אנו יכולים לשלוט באנשים כל עוד אין אנו שולטים בעצמנו."
 • "בין העבר של זיכרונותינו לבין העתיד של תקוותינו נמצא ההווה של חובותינו."
 • "לעשות את הטוב ולעזור לזולת לעשותו, קשה יותר מאשר להיות טוב עם עצמך."
 • "האושר הוא ייעודו של אדם."
 • "הזמן מחזק את הידידות."