אפונה

מין של צמח למאכל

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא אפונה.