אריסטופאנס

מחזאי יווני

אריסטופאנס (446 - 385 לפנה"ס), מחבר קומדיות יווני.

מתוך חיבוריו עריכה

השלום עריכה

 • "אין כל אמצעי להפוך קיפוד לחלק עור."
 • "לא ניתן ללמד סרטן ללכת ישר."

פלוטוס עריכה

 • "המולדת היא המקום שבו טוב לנו"

הציפורים עריכה

 • "חכמים לומדים דברים רבים מאויביהם."
 • "אלו האויבים, ולא הידידים, שמלמדים ערים לבנות חומות גבוהות וספינות מלחמה"

הפרשים עריכה

 • "אין כל רע בסַטִירה נגד הרעים. בעיני החכמים היא שבועת אמונים לאמת."

נשים בחג התרמופוריה עריכה

 • "מתחת לכל אבן אורב פוליטיקאי."

הצרעות עריכה

 • "הבה יעסוק כל אחד במה שהוא יודע."

מיוחס עריכה

 • "אנו משלמים ביוקר עבור ניסיון שיכולנו למצוא בזול אצל אחרים."
 • "האחד זורע והאחר קוצר."
 • "ביצירה אנו מכירים את היוצר."
 • "בעולמה של אישה, דבר אינו גרוע יותר מאשר אישה אחרת."