אֶתְגָּר היא הצבת מטרה מסוימת שיש להתאמץ להשגתה.

Balancing on great white balls.jpg