בגרות

התקופה העיקרית במהלך חייו של יצור חי

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא בגרות.


  • "החיים מלמדים טוב יותר מאשר ספרים או מרצים." ~ יוהאן וולפגנג פון גתה
  • "חוסר בגרות הוא אי־יכולתו של האדם להשתמש בשכלו בלי הדרכת הזולת." ~ עמנואל קאנט
  • "מהם חיים טובים כי אם להגשים בבגרותנו את הרהורי הנעורים." ~ אלפרד דה ויניי
  • "איך תשמר בכל שנות בגרותה את הלב התם והאוהב של ילדותה." ~ לואיס קרול
  • "רק מי שעשה את הדרך יודע אילו מן הבורות הם עמוקים." ~ פתגם סיני
  • "הגעתי לגיל שבו אם מישהו אומר לי לגרוב גרביים, אני לא חייב." ~ אלברט איינשטיין
  • "בגרותו של גבר: משמע למצוא מחדש את הרצינות שהייתה לו לאדם בעודו ילד, במשחקו." ~ פרידריך ניטשה
  • "מלבד עבודות פיזיות קשות, עובדים מבוגרים טובים מצעירים בכל אספקט שאפשר להעלות על הדעת." ~ פיטר קאפלי, פרופסור למינהל
  • "איני יכולה להעמיד פנים שחווית הקריאה בשנות בגרותי משתווה לחוויה העצומה שהייתה לקריאה על נפשי בילדותי." ~ דיאן סטרפילד
  • "תודעתי איננה חלשה יותר או חזקה יותר מכפי שהייתה לפני עשרות שנים. היא שונה. מה שהיה פעם עניין של פתרון בעיות כרוך היום במידה רבה יותר בזיהוי תבניות. אינני מצטיין כפי שהייתי בחישובים שכליים מייגעים, ממוקדים, עתירי עבודה; אך דברים אחרים נעשו דווקא קלים יותר." ~ אלחנן גולדברג, מתוך "פרדוקס החוכמה"