בעלים על נשותיהם

בעלים על נשותיהם היא מקאמה מאת עמנואל פראנסיש (נולד ב־1618 ונפטר אחרי 1710), יהודי־איטלקי. המקאמה כוללת את דברי אֻכָּל המדבר בגנות אשתו ואת דברי איתיאל המשבח את רעייתו.

"בעלת נפש יקרה, נוהגת בכל כשורה."

אֻכָּל עריכה

  • "אוי לי כי מרוב החיל, לא ידעתי במה אתחיל."
  • "לספר רוע ליבה אין די."
  • "רגזנית, קולנית, דברנית וסקרנית."
  • "ייחר לה מאוד ולא ענתה דבר כפעם בפעם."

איתיאל עריכה

  • "בעלת נפש יקרה, נוהגת בכל כשורה."
  • "רחמנייה וצדקנית, לא קמצנית ולא פזרנית."
  • "עליי תמיד היא מתרפקת."
  • "אם דרך עוצֵב בי, תדבר דברי ניחומים עד שתהפוך דאגתי לשמחה."