ג'ון דיואי

פילוסוף, פסיכולוג ופדגוג אמריקאי

ג'ון דיואי (20 באוקטובר 1859 - 1 ביוני 1952), פילוסוף, פסיכולוג ואיש חינוך אמריקאי.

ג'ון דיואי

כללי

עריכה
 • "האדם חי בעולם של סברות, של מסתורין ושל חוסר ודאות."
 • "אנו בונים את ה'אני' שלנו באמצעות בחירת מעשינו."
 • "בעבורי האמונה משמעה חוסר דאגה."
 • "תור הזהב נמצא לפנינו ולא מאחורינו."
 • "הטבע הוא אביו של האדם ומקום משכנו, אם כי לפעמים הוא הופך לאב חורג ולמקום משכן הרה שואה."
 • "אנו חיים עם מעשים רעים המעיקים על מצפוננו, ועם כוונות טובות הממלאות את לבבותינו."
 • "הישענות על כוח תביא, במוקדם או במאוחר, לשימוש בכוח על ידי האחר."
 • "מה שאנו עושים כרגע היא הפעילות היחידה שבאמת נתונה לשליטתנו."
 • "המפתח לאושר: למצוא את העיסוק המתאים ביותר לכל אחד מאיתנו, ואת ההזדמנות לעסוק בו."
 • "האדם אינו פועל מתוך היגיון, וההיסטוריה של מחשבתו מלאה בהסתייגויות ובפשרות; הוא ממשיך להחזיק בדעותיו אפילו כאשר הן חסרות כל בסיס הגיוני."
 • "איננו יכולים לשאוף או לשמור על בריאות, עושר, לימוד, צדק או נדיבות באופן כללי. פעולה ספציפית, ממשית, אישית וייחודית נדרשת מאתנו."
 • "מכיוון שיצירות אמנות מביעות את עצמן, הן סוג של שפה, או נותר נכון, מספר שפות, כי לכל סוג של אמנות יש מאפייני תקשורת משלה."
 • "מוחם של אנשים עדיין שבוי בהרגלים ישנים ומושפע מזיכרונות ישנים."
 • "דמוקרטיה כוללת בתוכה כבוד רב יותר ליחיד, אפשרויות רבות יותר לחרות ועצמאות, ויוזמה בדרכי פעולה ומחשבה."
 • "הסיבות שגורמות לשינויים משתנות אף הם."

חינוך

עריכה
 • "תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב, ולא ללמדו מה לחשוב."
 • "החינוך איננו בבחינת הכנה לחיים, אלא החיים עצמם."
 • "השגת מטרה מסוימת מהווה נקודת התחלה להשגת מטרה אחרת."
 • "החינוך מהווה תהליך חברתי; החינוך משמעו לגדול ולהתפתח."
 • "כל קדמה מדעית מהווה תוצאה של דמיון נועז."
 • "הכישלון מלמד; האדם החושב לומד מכישלונותיו כמו מהצלחותיו."
 • "דבריו של מי שמדבר ואינו עושה, כמוהם כפרח יפה ללא ריח."
 • "ספקנות: סימן ההיכר של אדם מלומד."
 • "ניתן להגדיר חינוך כתהליך מתמשך של יצירת התנסות במטרה להעמיק ולהרחיב את התכנים החברתיים ולאפשר ליחיד, באותו זמן, לרכוש שליטה במתודות הדרושות."

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה
  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: ג'ון דיואי