ג'ון לוק

פילוסוף אנגלי

ג'ון לוק (באנגלית: John Locke;‏ 29 באוגוסט 1632 - 28 באוקטובר 1704), פילוסוף אנגלי, עסק במטאפיזיקה, באפיסטמולוגיה ובפילוסופיה פוליטית.

ג'ון לוק

כללי

עריכה
 • "הבה לא נהיה כה נדיבים במתן עצות לזולתנו; הבה נשמור אותן לעצמנו."
 • "אין צורך לחוקק חוקים חדשים תמיד, אך יש לבצע את החוקים הקיימים."
 • "נפש בריאה בגוף בריא הוא תיאור קצר אך מלא של אושר בעולם זה."

מתוך ספריו

עריכה

המסכת השנייה על הממשל המדיני

עריכה
 • "אין להניח שמצוי בקרבנו סדר של דרגות המקנה לנו סמכות להשמיד זה את זה, כאילו נוצרנו איש לשימושו של חברו, כדרך שהיצורים מן הדרגות הנמוכות נוצרו לשימושנו."
 • "כשהוא עובר על החוק הטבעי, מכריז העבריין על עצמו שהוא חי על-פי כלל אחר מאשר מצות השכל הרגיל ודין יושר, אשר היא המידה שקבע האל למעשי בני-אדם לשם בטחונם ההדדי; וכך נעשה הוא מסוכן למין אדם, לפי שהוא מבזה ואף מנתק את הקשר המיועד להגן עליהם מפני מעשי חבלה ואלימות. "
 • "חירותו של האדם בחברה פירושה שאינו כפוף לשום רשות מחוקקת זולת זו שנוסדה על פי הסכמת בני הקהיליה (commonwealth); וגם אינו כפוף למרותו של שום רצון ולא לסייגיו של שום חוק זולת מה שתקבע אותה רשות מחוקקת."
 • "אין תכלית החוק לבטל את החופש או להגבילו אלא לשמור עליו ולהרחיבו... באין חוק אין גם חופש, כי החירות פירושה שהאדם חופשי ממעצור ואלימות מצד הזולת ודבר זה אינו אפשרי במקום שאין חוק."
 • "כל בני האדם חופשיים מטבעם, שווים ועומדים ברשות עצמם. על כן אי אפשר להוציא שום אדם מכלל מצב זה ללא הסכמתו ולעשותו כפוף לשלטונו המדיני של זולתו. הדרך היחידה שבה מוותר אדם על חירותו הטבעית ומקבל על עצמו את קשרי החברה האזרחית היא דרך של הסכם עם בני אדם אחרים להתחבר ולהתאחד כעדה לשם חיי רווחה משותפים, חיי בטחה ושלום." ~ פרק 8 (על ראשיתן של חברות מדיניות)
 • "עיקר התכלית שלשמה מתאחדים בני אדם במסגרת של קהיליות, ומקבלים על עצמם את מרותו של ממשל היא שמירה על קניינם" ~ פרק 9 (על תכליותיה של חברה מדינית ועל תכליותיו של ממשל)

מסה על שכל האדם

עריכה
 • "מה שאנו מכנים בשם "רעיון" הוא תכליתה של המחשבה."
 • "הטבע אינו עושה דבר לשווא, או למטרה חסרת ערך."
 • "הטוב והרע הם הצירים שעליהם סובבות כל תשוקותינו."
 • "הכרתו של האדם איננה יכולה להגיע אל מעבר לשדה התנסותה."
 • "הצורך לחפש את האושר האמיתי, מונח ביסודה של חירותנו."

מחשבות אחדות אודות החינוך

עריכה
 • "בתחילה אתה חייב לשלוט בנפשותיהם של ילדים באמצעותה של יראה; אחר כך אתה חייב לשמור על נפשותיהם באמצעות ידידות ואהבה."
 • "אפשר היה ללא ספק להרחיב באופן ניכר את היקף ידיעתנו, אילו היו בני-האדם מוכנים בלי דעה קדומה וביושר להשתמש לשם שיפור דרכי הבהרת האמת באותה החריצות ובאותה הטרחה, שבה הם משתמשים כדי להגן על השקר וכדי לתמוך במשטר, באינטרס או במפלגה, אשר איתה התקשרו פעם."

קישורים חיצוניים

עריכה
  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: ג'ון לוק