ג'רג' שרקזי

גֶ'רְג' שרקזי (1899 - 1945) הוא משורר יהודי הונגרי.

"השחר פוקד את הנוף."

  • "מי שעל ספרי רכון – יימלא חיים."
  • "שפת הקדומים שבה נכתב השיר."
  • "כי חי אני גם במותי, כל עוד הנייר יחס עליי."
  • "אני מרחיק ראות עת כי השחר פוקד את הנוף."