פרופ' גדעון ארז (1929 - 2007), פיזיקאי ישראלי.


  • "הייתי רוצה להבין כל מה שאני יודע אבל אני אנושי."
  • "רוב הפיזיקאים יודעים פיזיקה, אך כמעט אף אחד לא ממש מבין אותה."
  • "אי שם בעבר הייתה נקודה סינגולרית מבחינת קיום חוקי המכניקה, והם תקפים רק מאותה נקודה ול'עתיד שלה'. אין לנו כל דרך לבחון מתי הייתה נקודה זו כי כל שיש בידינו בעין הוא ההווה וההווה בלבד."