גנטיקה

ענף במדעי החיים העוסק במחקר של גנים

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא גנטיקה.


  • "גנטיקה מוסרית: הרוע דומיננטי, הטוב הוא רצסיבי." ~ ז'אן רוסטאן
  • "כשנבין את האינטראקציה בין גנטיקה לסביבה, זאת תהיה התחלה של מהפכה חברתית." ~ דלתון קונלי (Dalton Conley)
  • "ההנדסה הגנטית היא חלק בלתי נפרד מההתפתחות המדעית, ואין מחשבה נואלת יותר מזו שניתן לבטלה או לאסור על פעילותה. אבל אפשר לדחות טכנולוגיות מסוימות ולקצוב להן מכסת זמן נוספת למחקר ולניסוי, כדי למזער את סכנותיהן ולתת שהות לחברה לבחון את שיקוליה המוסריים." ~ צבי ינאי, 'מסע לתודעת הטבע'
  • "הגנטיקה הבסיסית יכולה לקבוע האם העיניים של הילד יהיו בהירות או כהות, על סמך צבע העיניים של ההורים, כאשר הגן לעיניים כהות הוא הדומיננטי, אבל על הקונספט הזה מתלבשת הגנטיקה המורכבת – שורה ארוכה של גנים תכריע האם צבע העיניים יהיה כחול בהיר, נוטה לירוק וכו'." ~ אריאל דרבסי
  • "הגורם הסביבתי בין בזמן ההיריון ובין אחרי הלידה חשוב וקריטי, אך גם למחלות האב יש חשיבות גנטית, והן עוברות לעובר בדיוק כמו שעוברות מחלות האם. עם זאת, ברור שלא הכול גנטיקה ולא כל מחלה מקורה בקוד הגנטי." ~ פרופ' מוטי שוחט
  • "המקור של גנטיקה וסטטיסטיקה הוא אותו מקור. אין גנטיקה בלי סטטיסטיקה והסטטיסטיקה נוצרה בשביל הגנטיקה. שונות, מושג שמוכר מתחום הסטטיסטיקה בכלל הומצא על ידי גנטיקאים." ~ יניב ארליך