גרשון הכהן

אלוף בצה"ל במילואים

גרשון הכהן (נולד ב־1955) הוא אלוף במילואים בצה"ל.

גרשון הכהן בראיון ברדיו, 2020

  • "המורכבות רבת הממדים, בה מתנהל מנהיג לאומי, היא תנאי הכרחי לתפקודו היעיל בקבלת החלטות אסטרטגיות."
  • "בעצם התעוזה להפעיל כוח, גם כשהדבר כרוך בהתנהלות על סף ההידרדרות למלחמה, יש פוטנציאל התדרדרות אבל גם פוטנציאל מייצב."
  • "תפיסת הביטחון הלאומי במדינות המערב, הוצבה על משולש מושגי יסוד: ביטחון, יציבות, שגשוג. אלא שהלך הרוח הדומיננטי בחר פעמים רבות בשימור מגמת היציבות והשגשוג הכלכלי, על פני צעדים נדרשים לשימור הביטחון."
  • "אל תבקש לעצמך את זכות היוצרים על מה שאתה חושב שאתה יודע. אם אתה רוצה להשפיע, תשתדל למצוא את הסוכנים שיעבירו את הרעיון או את האינפורמציה באופן שישכנע טוב ממך כי מבחן התוצאה הוא לא אם קרה מה שידעת שיקרה או איך ידעת את זה מראש, אלא הנאמנות והמחויבות למטרה ולמה שאתה רוצה לממש."
  • "ציונות כרעיון שהוא פרויקט אינסופי, מהפכה אינסופית וההבנה שהמורשת שלנו היא כוח מניע ואנחנו בהתכתבות מתמדת איתה. זה לא אומר שאני בז לאנשים שמצאו מנוחה טובה בחיים, אבל זה אומר שאני צריך להבין שיש ארוזיה, שמה שהיה אתמול נכון ויציב פתאום יוצא מיציבות."
  • "באמי היה שקט מופלג וחזק. אני חושב שחלק גדול מהשקט שלי אכן בא ממנה. אבל חלקו נובע גם מהאופן שבו גידלתי את עצמי. כל חיי אני עובד על שליטה עצמית. אני חי תחת משטר של שליטה עצמית."