דיבור ומעשה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא דיבור ומעשה.

Anita Broden (fp) BSPC 18 Nyborg Danmark 2009-08-31.jpg

ראו גםעריכה