דינה זילבר

משפטנית ישראלית

דינה זילבר (נולדה ב־1969) היא עורכת דין ישראלית, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני משפט ציבורי־מינהלי וחוקרת בתחום המשפט והמינהל הציבורי.

אמרותיה

עריכה
 • "המתח בין השלטון לבין גורם שאמור לרסן אותו ולתחום את כוחותיו בגבול החוק, הוא מתח טבוע מובנה." [1]
 • "לאורך כל השנים הוכיחו היועצים המשפטיים כי אין הם נרתעים ממיצוי הדין, יהיה העומד מולם בכיר ככול שיהיה." [2]
 • "אנחנו משרתי הציבור ולא קונסיליירים של השלטון. אנו מחויבים לשליחות ציבורית ועשייה מתוך תפיסת נאמנות של הציבור, ולא שיקוף אינטרס נקודתי גרידא של שר או מנכ"ל." ~ (מקור)
 • "תרבות היא דמיון חופשי ויופי וגיוון וריבוי קולות ואומץ והתרסה וכנות וריגוש וביטוי שאיננו מתחנף ואיננו מתאים את עצמו למד פטריוטיות מזויף או למבחני התאמה שלטוניים." ~ (מקור)
 • "מה שיקרה עוד חמישים שנה, תלוי במה שנבחר לעשות היום. זו לא נבואת זעם אלא תובנה מפוכחת שלכל שביל בו נבחר לפסוע יש מחיר. החשש הוא לא רק מנזקים קונקרטיים אלא מסגירת דלתות להתפתחויות שכיום קשה לדמיין." ~ (מקור)
 • "זו קריאה לחברה האזרחית, לאנשי הרוח, להמוני המונים דוממים, לתקשורת. אנחנו חלק מנורמליות של שלטון ושל חברה. אנחנו גם אחת הערובות לנורמליות זו. עכשיו אנחנו צריכים שתשמרו עלינו, כדי שנוכל להמשיך ולשמור עליכם מפני השררה השלטונית. כדי שנוכל להמשיך לשמר את הפרופיל הדמוקרטי של מדינת ישראל ככזה, שלא ידהה, שלא ייפגם, שלא יתכער. השמיעו קול. שמרו עלינו." (מקור)

בירוקרטיה כפוליטיקה (2006)

עריכה
 • "דעתי היא כי היומרה לקיים מנהל ציבורי הפועל בשם אינטרס ציבורי אחד ואחיד אינה עומדת במבחן המציאות על רקע הקיטוב המחריף והולך בחברה הישראלית, על חלקיה השונים, ולנוכח עליית קרנה של הרב תרבותיות."
 • "אדגים כיצד איושו של המנגנון המנהלי משפיע על עיצוב מדיניות בעלת גוון מובהק המשרתת את טובתה של קבוצת אינטרס אחת על פני זו של רעותה, וכן כיצד קו התיחום בין מומחיות לבין אינטרס מטושטש. לאחר מכן תובאנה הצעות לשיפור המנגנון המנהלי שעיקרן שימוש מוגבר בעקרון הייצוג, גיוון הרכבו של המנגנון המנהלי והרחבת מגנוני ההשתתפות הציבורית. כן תידונה הצעות נוספות להגברת הדמוקרטיזציה במסגרתו של המנהל הציבורי."
 • "טענתי היא כי במדינה המנהלית חשיבותו של המנהל הציבורי ראשונה במעלה. לפיכך חשוב שהדרג הפקידותי יכיר בכוחו לעצב מדיניות בנושאים קרדינליים. המגמה החשובה היא העתקת מרכז הכוח השלטוני ויכולת ההכרעה המעשית בשאלות של מדיניות, מהדרג הפוליטי הנבחר לדרג הפקידותי הממונה. תהליכים אלו מתרחשים במסווה של ניטרליות ושל מומחיות אובייקטיבית, תוך עקיפת ההליך הדמוקרטי וסיכונו, מבלי ליתן דין וחשבון לציבור הרחב שגורלו נקבע בדרג הפקידותי." (מקור)

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ דינה זילבר, 'בשם החוק', 2012, עמ' 364.
 2. ^ דינה זילבר, 'בשם החוק', 2012, עמ' 377.