דני פילק

רופא וחוקר ישראלי במדעי החברה ומדעי המדינה, פרופסור חבר ומרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דני פילק (נולד ב־1959) הוא מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן־גוריון בנגב.

"התנועות הפופוליסטיות."

פופוליזם

עריכה
  • "התנועות הפופוליסטיות רואות את החברה מחולקת לשני קטבים מנוגדים – עם ואליטות."
  • "רצון הרוב הוא מייצג את רצון העם, וריבונות העם היא אבסולוטית."
  • "האידאולוגיה הפופוליסטית מבוססת על האמונה ש'העם' הוא מקור הטוב."
  • "לרוב התנועות הפופוליסטית יש מידה מסוימת של קסנופוביה."
  • "בעיני התנועות הפופוליסטיות הדמוקרטיה הליברלית מערערת את אחידותו של העם ומחזקת אינטרסים אינדיבידואליים וקבוצתיים."
  • "הצגת סיפר המצמצם את גבולות ה'אנחנו' ומדגיש שהעם הוא בעיקר קבוצה אתנו־תרבותית הומוגנית וסגורה."

מערכת הבריאות

עריכה
  • "מיסחורם של שירותי הבריאות בישראל התבטא בשלושה אופנים: ראשית, בהעברת מימונם של שירותי הבריאות מהממשלה לאזרחים, שנית, בהפרטת הבעלות על משאבי הבריאות, ושלישית, באימוץ הערכים והתרבות הארגונית של המגזר העסקי במערכת הבריאות הציבורית."

קישורים חיצוניים

עריכה