היאבקות

צורה של ספורט לחימה הכוללת טכניקות מסוג תפיסה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא היאבקות.

Freestyle Wrestling Army-Azerbaijan.jpg