היסטוריה כשליחות

היסטוריה כשליחות הוא ספר בעריכת נועם זדוף, יותם חותם ומתיאס שמידט הכולל אסופת מאמרים של היסטוריונים שונים בנושא תפקיד ההיסטוריה בחברה ומאפייני תחום המחקר ההיסטורי. הספר יצא לאור ב־2006.

"להיסטוריון ולכתיבתו השפעה רבה במיוחד."

  • "ייעודו של ההיסטוריון הוא להתמודד עם מגמות העבר בחולפן על פני נקודת ההווה." ~ משה צימרמן
  • "כל ההיסטוריה היא על היווצרותה של זהות... סוג של השתקפות עצמית וביקורת התרבות." ~ גבריאל מוצקין
  • "מחקרים העוסקים בתהליכים היסטוריים שנכשלו הם חלק ממאמץ לשחרר את הכתיבה ההיסטורית מאופייה הדטרמיניסטי לטובת גישה המדגישה את המקריות בהיסטוריה." ~ גדעון ראובני
  • "ההיסטוריונים שאנו מבקשים לחנך... אנשים חושבים המוכנים להציע פירושים חדשים, אפילו ללמוד לקחים חדשים גם בנושאים קשים וכואבים." ~ שולמית וולקוב
  • "האם ההיסטוריון... רותם את השקפתו הפוליטית למחקר או מגבש אותה על סמך מחקריו?" ~ אליעזר דומקה
  • "מה שהיה אינו מופיע בפנינו אלא כמנגנון תיווכים של יסודות שאנו מזהים, בנקודת ההתבוננות שלנו בזמן, כאמת היסטורית." ~ משה צוקרמן
  • "הנגישות של ההיסטוריון המקצועי לשיח הציבורי הרחב אינה קלה... המחויבות של ההיסטוריון לאמות מידה מתודיות יש בה מגבלה." ~ דניאל עוזיאל
  • "לכולם תפקיד חשוב ומשמעותי ביצירת זהות קולקטיבית בכל רמה שהיא, אך נראה כי להיסטוריון ולכתיבתו השפעה רבה במיוחד." ~ אייל גרטמן
  • "כיצד יראה ספר ההיסטוריה של העתיד? ... בחוגים אוניברסיטאיים שונים מועברים חומרי הלימוד באמצעות האינטרנט... בהדרגה מצטרפים לחומרים האלה גם מיליוני קטעי הווידאו." ~ דוד ויצטום

ראו גם

עריכה