המהפכה הצרפתית

תקופה של תהפוכות שלטוניות וחברתיות בצרפת, 1789-1799

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא המהפכה הצרפתית.

המהפכה הצרפתית בציור של אז'ן דלקרואה

  • "חירות, שוויון, אחווה (במקור הצרפתי: Liberté, Égalité, Fraternité)" ~ המוטו של המהפכה הצרפתית
  • "אזרחים, האם רציתם במהפכה ללא מהפכה?" ~ מקסימיליאן רובספייר
  • "מקורו של כל שלטון באומה, ואין אף אדם שיכול לטעון לסמכות כלשהי שאינה מגיעה ממנה באופן ברור." ~ מתוך הצהרת זכויות האדם והאזרח, 1789
  • "הזעזועים האדירים שחוללה המהפכה בתרבות הפוליטית המודרנית, ואשר התפשטו לכל רחבי אירופה והעולם, הם שהביאו תוך כמה שנים להפיכתה של ההיסטוריה מסוגה ספרותית עתיקה לפרקטיקה חדשה, שהשפעתה ניכרה בכל תחומי החיים." ~ יוסף מאלי
  • "יום יבוא ורעמי הסערה הגרמנית יזעזעו עולם ומלואו כפי שלא עשתה שום סערה בעבר. ברעמי סערה זו יפלו הנשרים מתים במעופם, והאריות במדבר הנידח ביותר באפריקה יסתתרו במאורותיהם המלכותיות. בגרמניה יועלה מחזה, שלעומתו תיראה המהפכה הצרפתית כאידיליה תמימה." ~ היינריך היינה