הצבא הארמני הסודי לשחרור ארמניה

הצבא הארמני הסודי לשחרור ארמניה היה הזרוע הצבאית של ארגון המחתרת הארמני (ה־PKK הארמני), שפעלה משנת 1975 עד שלהי שנות התשעים.

סיסמאות הארגוןעריכה

  • "המאבק המזוין והגישה הלאומנית הם הדרך לארמניה."
  • "תחי הסולידריות המהפכנית של עם מדוכא!"