הקיסר האל של חולית

ספר מאת פרנק הרברט

הקיסר האל של חולית הוא ספר מדע בדיוני מאת פרנק הרברט, הספר הרביעי בסדרת חולית. הספר יצא לאור באנגלית בשנת 1981 ותורגם לעברית על ידי דורית לנדס בשנת 2003.

  • "מרבית האנשים סבורים כי עתיד מתקבל על הדעת דורש חזרה לעבר מעובד לכלל אידאליזציה, עבר שלמעשה מעולם לא התקיים."

על יחסיותעריכה

  • "מבחינת האינסוף, כל טווח ארוך מוגדר הוא בהכרח טווח קצר."

על הדעתעריכה

  • "זוהי תחילתה של הידיעה – גילויו של משהו שאיננו מבינים."
  • "הידע הוא הרפתקה אינסופית בשוליו של חוסר הוודאות."

על המיליםעריכה

  • "האמת תמיד נושאת עמה את הדו־ערכיות של המילים שהשתמשו בהן כדי להביעה."
  • "מילים יכולות לשאת כל נטל שנרצה. כל מה שנדרש הוא הסכמה ומסורת שאנו מסתמכים עליה."

על ניהולעריכה

  • "לעיתים קרובות, המידע החשוב ביותר הוא שמשהו השתבש."
  • "מנהלן רע עסוק יותר בדו"חות מאשר בהחלטות. הוא רוצה תיעוד אותו יוכל להציג כתירוץ לשגיאותיו."

על חוקיםעריכה

  • "מה התועלת בחוקים ובתי כלא אם עבירה על החוק אינה חטא?"