הקיר וההר הוא ספר מאת אברהם ב. יהושע שיצא לאור ב־1989 הכולל מאמרים שונים בנושאי ספרות, חברה ופוליטיקה.

"צדה האפל והנגדי של כל תופעה."

 • חירות היא תחושת יסוד ביצירתו של הסופר."
 • "אותי תמיד מעניין בעיקרו של דבר המצב האנושי."
 • "גם גיבורים שטחיים כאשר נוחת עליהם המוות, מקבלים פתאום עוצמה."
 • "צריך להחזיר את חוש המידה למקומו, לראות את צדה האפל והנגדי של כל תופעה."
 • "יהודי הוא אדם המזדהה כיהודי."
 • "כל המנסה לטעון טענה על מנטליות ערבית אל יתפלא אם ישמע מישהו מדבר על 'מנטליות של עדות המזרח'."
 • "הספרדיות שלי החלה להיכנס לתוך מגירה... שמפעם לפעם פותחים אותה, אבל לרוב היא סגורה."
 • "הסבל הוא כחבר פיפיות. יכול הוא להכשיר אדם לרגישות מוסרית, מחד גיסא, או לאטימות מוסרית, מאידך גיסא."
 • "אותנו בני הקורבנות הולכת ומשחיתה השואה."
 • "אי השקט הזה, על הרצון לתקוף כל הזמן בעיה, על התחושה שאפשר לפתור בעיות, שאולי נובעת מאיזו תחושה שאינך יכול לסבול לאורך זמן מצבים דו־משמעיים."
 • "אנחנו חייבים להחזיר את השטחים ולתת לתושבים זכות הגדרה עצמית כיוון שזו זכותם."
 • "ככל שאנו נעשים יהודים יותר – כך אנחנו מועמדים לתנועה קלה יותר מארץ לארץ."
 • "כל אמן יוצר עם אישיותו על כל רבדיה."
 • "התפרצות של מעיין יצירה חי ורגשי המתיקה מאד את זקנתו." ~ על אביו יעקב יהושע

ראו גם עריכה