הרודוטוס

היסטוריון יווני המכונה "אבי ההיסטוריה"

הֵרוֹדוֹטוֹס (ביוונית: Ἡρόδοτος) (בערך 485 - 420 לפנה"ס), היסטוריון יווני.

הרודוטוס

אמרותיו

עריכה
 • חיפזון הוא אם הכישלון."
 • "כאשר אנו מתחילים במשהו, אין אנו יודעים כיצד הוא יסתיים."
 • "המאורעות שולטים באנשים, ולא האנשים במאורעות."
 • "רבות ראיתי ורבות סיפרו לי."
 • "מזלם של בני אדם הוא גלגל סובב, שאינו מאפשר תמיד לאותם אנשים להישאר בפיסגה."
 • "האלים מייעדים עונשים גדולים לפשעים גדולים."
 • "עדיף לקנא מאשר להצטער."
 • "קל יותר לסבול את מחציתן של הצרות שאנו מצפים להן, מאשר להיות שרויים בפחד מאלה שעלולות לקרות."
 • "מכול צרותיו של האדם הנוראית ביותר היא זו: לדעת כול כך הרבה ובו זמנית לשלוט בכלום."

מתוך חיבורו "היסטוריה"

עריכה
 
פסל של הרודוטוס
 • "אני מעלה על הכתב את תוצאות חקירותי ('היסטוריאיי' ביוונית) כדי שזיכרון מעשיהם של בני אדם לא יסוף מן העולם, ומפעלותיהם, בין אם יוונים הם או זרים ('ברברים' בלשונו), לא יאבדו בלא שיושר (יסופר) עליהם..."
 • "חובתי לספר מה שמספרים, אולם אין חובתי להאמין בכל מה שמספרים. דברי אלה יפה כוחם לגבי כל סיפורי."
 • "לא ניתן לרפא את הרוע באמצעות רוע אחר."
 • "אין אנו חייבים לעסוק אלא בעניינינו."
 • "החיפזון גורם לטעויות, והטעויות גורמות לעתים קרובות לאסונות."
 • "בעת שלום הילדים קוברים את הוריהם, ובעת מלחמה ההורים קוברים את ילדיהם."
 • "קל יותר להמון לטעות מאשר לאדם אחד."
 • "ההתחלה איננה מאפשרת לנבא מראש את הסוף."