השבת הוא ספר מאת אברהם יהושע השל, בין ההוגים המשפיעים ביותר על המחשבה היהודית הדתית בארצות הברית. הספר יצא לאור בשנת 1951 ותורגם לעברית בשנת 2004.

"השבת הינה מודעות עמוקה להרמוניה ולאחדות."

 • "ההבחנה בין חומר ורוח איננה ההבחנה העיקרית במחשבה היהודית. החשובה ביותר מבין ההבחנות היא זו שבין הקודש והחול... הלכות השבת מנסות להפנות את הגוף ואת הנפש אל ממד הקדושה."
 • "הצגת השבת כ'מלכה' או כ'כלה' איננה האנשה של השבת, אלא הדגמה של תואר אלוהי, המחשה של הצורך האלוהי באהבת האדם; אין היא מייצגת את ישותו של אלוהים אלא את נוכחותו, את יחסו לאדם."
 • "לשבת אין רק משמעות משפטית; השבת איננה רק מצב מסוים בתודעה, או דרך של התנהגות; השבת היא תהליך המתרחש בעולם הרוחני."
 • "השבת, אם כן, היא יותר מאשר פשרה או הפוגה במלחמת הקיום. השבת הינה מודעות עמוקה להרמוניה ולאחדות השוררות בין האדם לעולמו."
 • "נוכחות השבת יוצרת תחושה עמוקה של סימפתיה לכל הדברים, תחושת שותפות ברוח המאחדת את מה שבשמים ואת מה שבארץ."
 • "השבת היא המתנה היקרה ביותר שהאנושות קיבלה מבית האוצר של אלוהים."
 • "היום השביעי הוא ארמון בזמן אותו אנו בונים. הוא עשוי נשמה, שמחה ואיפוק. המשמעת, באווירת הארמון, מזכירה את הקרבה לנצח."
 • "כיצד יעלה בידי האדם לבטא את הכבוד האלוהי נוכח הנצח, אם לא באמצעות הדממה הנוצרת מהגבלת המולת פעולות החולין?"
 • "מה יהיה גורלו של עולם שאין בו שבת? יהיה זה עולם... ללא חזון הנשקף מחלון בנצח שנפתח אל הזמן."
 • "רק מתוך משמעת רוחנית שכזו יופיע גילוי חדש של הקיום האנושי. אני אומר 'קיום אנושי' ולא 'קיום יהודי', כיוון שהיהדות, שעשויה להיות מאוד קונקרטית, משיבה לבעיות רוחניות."
 • "הזמן הוא שירת אלוהים, והדברים שבמרחב הם העיצורים שבשיר. לקדש את הזמן פירושו לשיר את התנועות יחד עם אלוהים."
 • "שישה ימים אנו נאבקים בעולם, וסוחטים רווח מן האדמה; בשבת אנו פונים אל הזרע הנצחי הנטוע בנפשנו. שישה ימים אנו מנסים להשתלט על העולם, וביום השביעי עלינו להשכיל לשלוט בעצמיותנו."
 • שבת איננה קיימת למען ימי החולין, ימי החולין קיימים למען השבת. השבת איננה מנגינת ביניים, היא פסגת החיים."

ראו גםעריכה