התאוריה הכללית של תעסוקה, ריבית וכסף

ספר מאת ג'ון מיינרד קיינס

התאוריה הכללית של תעסוקה, ריבית וכסף (באנגלית: The General Theory of Employment, Interest and Money) מאת הכלכלן הבריטי ג'ון קיינס, הוא אחד הספרים החשובים ביותר שנכתבו על הכלכלה, והשפעתו הייתה חובקת עולם. הספר יצא לאור ב־1936.

"התלות ההדדית הקיימת בעולם האמיתי."

מתוך הספרעריכה

  • "ישנה הגזמה רבה בהערכת כוחם של אינטרסים משוריינים לעומת רעיונות המחלחלים באופן איטי עם הזמן."
  • "יש צידוק חברתי ופסיכולוגי לאי־שוויון גדול בהכנסה וברכוש, אך לא במידת הפערים הקיימים היום."
  • "אף כי יש סיבות ממשיות למחסור בקרקע אין כאלה לגבי ההון."
  • "מסי העברה ממשלתיים על כל הפעילויות הכלכליות הן הרפורמה הטובה ביותר."
  • "עיקר ביקורתי מופנית כלפי היסודות התאורטיים של דוקטרינת ה'לסה־פר' שעליה חונכתי ואותה לימדתי שנים רבות."
  • "המגרעות העיקריות של הכלכלה בחברה של ימינו הן כישלונה לספק תעסוקה לכול והמקריות וחוסר הצדק של חלוקת הרכוש וההכנסות."
  • "חלק גדול מהמודלים המתמטיים שמשתמשים בהם לאחרונה בכלכלה הן המצאות שמבוססות על הנחות לא מדויקות ומביאות את יוצריהם לאבד מגע עם המורכבות והתלות ההדדית הקיימת בעולם האמיתי."
  • "רעיונות הכלכלנים והפילוסופים הפוליטיים, בין כשהם צודקים ובין כשהם טועים, חזקים מהמקובל לחשוב. אכן, העולם כמעט כולו פועל על פיהם."

על הספרעריכה

  • "הספר, שהופיע ב־1936, חולל מיד עם הופעתו מהפכה בתאוריה של המקרו־­כלכלה. חידושו העיקרי הוא התאוריה בדבר הביקוש המצרפי... ספר זה קבע את המסגרת המושגית ששימשה עשרות שנים את המחקר התאורטי והאמפירי כאחד ­ במקרו־­­כלכלה, וכך היה להישג מדעי מהמעלה הראשונה." ~ דן פטינקין
  • "אבן הדרך המשמעותית ביותר בהתפתחות המחשבה הכלכלית במאה העשרים. הוא השפיע על החשיבה, על המחקר המדעי, על איסוף הנתונים הכלכליים ועל עיצוב המדיניות הכלכלית." ~ יוסף זעירא

קישורים חיצונייםעריכה