ויקיציטוט:בירוקרט

בירוקרט בוויקיציטוט הוא מפעיל מערכת, עם מספר סמכויות נוספות. להלן רשימת הבירוקרטים.

כללים

עריכה

כמו במקרה של מפעילי המערכת, על אחת כמה וכמה כאן: אין לראות במשתמשים אלו סמכות באתר, בכל הנוגע למדיניות, נהלים וקבלת החלטות. החלטות בנושאים אלה מתבצעות באופן דמוקרטי, עם דגש על קונצנזוס מכל המשתמשים. הבירוקרט עוסק רק בעבודות הרגילות של מפעילי המערכת, וכן במינוי מפעילי מערכת חדשים.

הרשאות שמקבל הבירוקרט

עריכה

הבירוקרט מקבל כמובן את כל ההרשאות שמקבל המפעיל, וכמו כן את ההרשאות הבאות:

  1. מינוי מפעילי מערכת ובירוקרטים חדשים.
  2. שינוי שמות משתמשים.
  3. הענקה והסרה של דגל בוט למשתמשים.

בקשת הרשאת בירוקרט

עריכה

במיזם קטן כמו ויקיציטוט העברי, ואף בוויקיפדיה העברית, בדרך כלל אין צורך ביותר משניים או שלושה ביורוקטים, ולכן מוטב לבקש הרשאות מפעיל מערכת. כדי להיות בירוקרט, יש להכיר את ויקיציטוט לעומק, על נהליו השונים.

המשתמש יכול לבקש את ההרשאה, ואחרים יכולים אף הם להציע אותו, במזנון.