ויקיציטוט:ביטול הרשאה/Remove sysops

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הדף או הנושא הנידון, או במזנון. אם ברצונכם לחדש את ההצבעה, הוסיפו לשמה "סיבוב שני" (או החליפו סיבוב שני בשלישי, וכו'). אין לערוך דף זה.


A combination of multiple issues, including security & the sake of appearance, has led to the necessity of removing the sysop permits of users who stopped being an active Wikiquotians.

The Hebrew wikiquote community will vote and decide in this matter. Voting rights are given to any registered user with 30 edits which is not a sock puppet or troll.

Here is the list of sysops that stopped being active:

All the sysops have been notified in their User talk page.


שילוב של שיקולים, ובהם שיקולי אבטחה ושיקולי מראית עין, הביאו לכך שנוצר צורך להסיר את הרשאותיהם של מפעילי מערכת שחדלו להיות ויקימצטטים פעילים.

קהילת ויקיציטוט העברית תצביע ותחליט בנושא. זכויות הצבעה נתונות לכל משתמש רשום שביצע 30 עריכות ואיננו בובת קש או טרול.

להלן רשימה של המפעילים שחדלו להיות פעילים:

כל המפעילים קיבלו הודעה בדף השיחה שלהם.

הצבעה - Vote

להסיר את ההרשאות - Remove the sysop permits

  1. ברוקולי 16:20, 17 בספטמבר 2008 (IDT)[תגובה]
  2. סקרלי 17:32, 17 בספטמבר 2008 (IDT)[תגובה]
  3. דולבשיחה 23:12, 17 בספטמבר 2008 (IDT)[תגובה]

לא להסיר את ההרשאות - Don't remove the sysop permits

תוצאה - Result

הוחלט להסיר את ההרשאות. פניתי לדיילים. דולבשיחה 13:28, 23 בספטמבר 2008 (IDT)[תגובה]