ויקיציטוט:בעלות על דפים

תוכן וסגנון כתיבה

דפי הציטוטים הכתובים בוויקציטוט אינם שייכים ליוצריהם. כל הוויקימצטטים רשאים לשנות כל דף (כולל אלו המוגנים) תוך הקפדה על כללי ויקיציטוט. שחזורים בטיעון, כמו לדוגמה; "זה הדף שלי" אינם מתקבלים. אי הקפדה על כלל זה עשויה לגרור חסימה.

למרות האמור לעיל, ויקימצטטים רשומים יכולים ליצור בקשה להימנעות מעריכה של דף מסוים כאשר הם עובדים עליו, על מנת למנוע התנגשויות עריכה. דבר זה מבוצע על ידי הכנסת התבנית {{בעבודה}} בנקודה שהחל ממנה אין לערוך את הדף (לרוב בתחילתו). יש לשים לב כי מדובר בבקשה בלבד וההיענות לה תלויה בעריכה בפועל של הדף, אך היא חשובה ביותר. לרוב, אי עריכה של הדף יותר משבוע רצוף תיחשב למצב של חוסר עבודה, דבר שיביא להסרת התבנית.

כמו כן, יש לזכור כי כל הדפים הנכתבים בוויקיציטוט נמצאים תחת רישיון GNU FDL. פירושו של דבר שכל אחד רשאי להעתיקם בהתאם למגבלות הרישיון ולכן אין אפשרות להגביל את התפוצה של דף ציטוטים מסוים לוויקיציטוט בלבד.