ויקיציטוט:חסין חסימות IP

משתמש בעל הרשאת "חסין חסימות IP" הוא משתמש שיכול לערוך מכל כתובת IP, גם אם היא נחסמה על ידי מפעיל מערכת מכל סיבה שהיא. כל מפעיל מערכת רשאי להעניק הרשאה זו על פי ראות עיניו. ההרשאה לא מעניקה חסינות מחסימת החשבון של המשתמש.

לצורך הענקת ההרשאה יש לפעול לפי ההוראות המופיעות בדף זה.