ויקיציטוט:מלחמת עריכה

עריכת דפי ציטוטים

מלחמת עריכה נוצרת כאשר מחלוקת על ניסוחו של ערך, בין שני משתמשים או יותר, מביאה לכך שבמהלכה כל אחד מהם מוחק את שינוייו של חברו, ואף דיונים בדף השיחה אינם מקדמים פתרון המחלוקת.

מה יחשב למלחמת עריכה לגיטימית

עריכה

השחתה, שיחזורה והכנסת טעויות לא תחשב למלחמת עריכה לגיטימית. אם משתמש מסוים כותב עובדה שגויה (למשל לטענתו של פלוני, מלחמת העולם השנייה החלה ב-1980 במקום ב-1939) הרי שאין כאן מלחמת עריכה כי מדובר בטעות. התעקשותו של הפלוני על טעותו תגרור את חסימתו מעריכת מאמרים.
מחלוקת על פירוש לעובדות תחשב בדרך-כלל למלחמת עריכה לגיטימית. דוגמה למלחמת עריכה מסוג הזה אפשר למצוא בדרך כלל בערכים פוליטיים.

במקרים שבהם המשתמשים נמצאים במלחמת עריכה, כדאי להזמין בורר מוסכם על שני הצדדים במטרה לסיים את מלחמת העריכה.

כללים למלחמת עריכה

עריכה
 1. כדי לפתור מלחמות עריכה, יש לפנות לתהליך גישור. פניה למגשר תבצע בנוהל הבא:
  • אחד הצדדים יפנה למגשר. המגשר יכול להיות כל משתמש רשום בוויקיציטוט.
  • הצד השני יכול לקבל את הצעת הגישור, או לדחות אותה.
   • אם הוא דוחה אותה, יוכל בעל הסמכת בירוקרט לחייב אותו בגישור. במקרה כזה ישמש כמגשר הבירוקרט עצמו או מי מטעמו.
 2. אם, לאחר מאמץ, נואש המגשר מנסיונות להשיג הסדר מוסכם, הופך תפקידו לתפקיד של בורר, והוא יקבע את פניו של הערך. עם זאת, גם אחרי קביעתו יוכל אחד מן הצדדים לבקש שההכרעה תושג בהצבעה.
  • הרוב בקרב הוויקימצטטים שיחפצו להשתתף בהצבעה ושיהיו כשירים להצביע (כלומר, בעלי ותק [ראה סעיף 4]) יקבע את דמות הערך.
   • הערה: אם הבירוקרט משוכנע שתוצאת ההצבעה סותרת באופן מובהק את אופיו של ויקיציטוט הוא רשאי לשנותה.
 3. לאחר שהתקבלה ההחלטה אין לעבור עליה. הכוונה בהחלטה היא החלטת הבורר (במידה ולא הוגש עליה ערעור), או תוצאות ההצבעה. כל מי שיפר אותה יחשב משחית לכל דבר ועניין.
 4. רק משתמשים בעלי ותק יכולים להשתתף בהצבעה שתכריע האם לקבל החלטת בורר. משתמש בעל ותק, לצורך העניין, הוא משתמש בעל 100 עריכות לפחות, ופעילות סדירה במשך חודש לפחות. במקרים חריגים ביותר יוכל הבירוקרט למנוע גם ממשתמשים אשר מקיימים תנאים אלו להשתתף בהצבעה, אם יראה זאת לנכון.
 5. מרגע כניסתו של המגשר לתמונה ועד סיום מלחמת העריכה ייאסר על שני המשתמשים לערוך את הדף לחלוטין, למעט תיקוני ניסוח ואיות. אם יש להם הצעות לשינוי מעבר לכך, הם יעשו זאת בתת-דף זמני בלבד (שייקרא {שם הדף}/זמני), תוך מתן הסבר מלא בדף השיחה המקורי על כל שינוי שהוא. לאחר שתושג הסכמה לגבי השינוי, יוסיף אותו המגשר, ולא אף אחד אחר. חריגה מכלל זה תתאפשר רק לפי הסכמת המגשר.
 6. אם המגשר מוצא לנכון לעשות זאת (או הבורר, כחלק מן ההחלטה הסופית), הוא רשאי להוסיף את התבנית {{למתן}}. רק המגשר מחליט מתי להעלות את התבנית ומתי להסירה.

השגת הסכמה

עריכה

מהרגע שהייתה הסכמה על השינויים, בין אם בדיון, בעזרת הבורר, הצבעה או כל אמצעי אחר, הנושא נסגר. מותר למציע השינוי לבצע עריכות נוספות בערך ללא דיון נוסף, בתנאי שהן אינן סותרות באופן מהותי את ההסכמה שהושגה.

ראו גם

עריכה