/* סקריפט להוספת קישורים להוספת תבניות אזהרה שונות למשתמשים, מאת Yonidebest */ function warningTalkPage( user, warning, refPage ) {

  var url = wgServer + wgScript + "?title=" + encodeURIComponent( "שיחת_משתמש:" + user ) + "&action=edit&warning=" + encodeURIComponent( warning );
  if( refPage != "null" ) {
    url += "&ref_page=" + encodeURIComponent( refPage );
  }
  window.open( url );

}

function createWarningLink( user, warning, title, refPage ) {

  var link = document.createElement("a");
  link.href = "javascript:void(0);";
  link.onclick = function() {
    var user = this.getAttribute( "user" );
    var warning = this.getAttribute( "warning" );
    var refPage = this.getAttribute( "ref_page" );
    if( !refPage ) {
      refPage = ( wgCanonicalNamespace == "Image" || wgCanonicalNamespace == "Category" ) ? ( ":" + wgPageName ) : wgPageName;
    }
    warningTalkPage( user, warning, refPage );
  }
  link.setAttribute( "user", user );
  link.setAttribute( "warning", warning );
  if( refPage ) {
    link.setAttribute( "ref_page", refPage );
  }
  link.innerHTML = warning;
  link.title = title;
  return link;

}

function warningDiffLinks() {

  if( !document.getElementById("mw-diff-ntitle2") ) return; // not a diff page
  var link = document.getElementById("mw-diff-ntitle2").getElementsByTagName("a")[0];
  var user = link.innerHTML;
  if( !/^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$/.test( user ) ) return; // not an anonymous user diff page

  var span = document.createElement("span");
  span.appendChild( document.createTextNode( " (" ) );
  span.appendChild( createWarningLink( user, "אזהרה", "הוספת תבנית אזהרה" ) );
  span.appendChild( document.createTextNode(" | ") );
  span.appendChild( createWarningLink( user, "ניסויים", "הוספת תבנית ניסויים" ) );
  span.appendChild( document.createTextNode(" | ") );
  span.appendChild( createWarningLink( user, "נמחק", "הוספת תבנית נמחק" ) );
  span.appendChild( document.createTextNode(" | ") );
  span.appendChild( createWarningLink( user, "העתקה", "הוספת תבנית העתקה" ) );
  span.appendChild( document.createTextNode(" | ") );

span.appendChild( createWarningLink( user, "לך", "הוספת תבנית לך" ) );

  span.appendChild( document.createTextNode(" | ") );

span.appendChild( createWarningLink( user, "הסבר", "הוספת תבנית הסבר" ) );

  span.appendChild( document.createTextNode(" | ") );

span.appendChild( createWarningLink( user, "בוטל", "הוספת תבנית בוטל" ) );

  span.appendChild( document.createTextNode(" | ") );

span.appendChild( createWarningLink( user, "פרסומת", "הוספת תבנית פרסומת" ) );

  span.appendChild( document.createTextNode(" | ") );

span.appendChild( createWarningLink( user, "חזרה על עריכה", "הוספת תבנית חזרה על עריכה" ) );

  span.appendChild( document.createTextNode(" | ") );

span.appendChild( createWarningLink( user, "נייטרליות", "הוספת תבנית נייטרליות" ) );

  span.appendChild( document.createTextNode(" | ") );
  span.appendChild( createWarningLink( user, "תודה", "הוספת תבנית תודה" ) );
  span.appendChild( document.createTextNode( ")" ) );
  link.parentNode.insertBefore( span, link.nextSibling );

}

function postWarning() {

  var warning = getParamValue( "warning" );
  var refPage = getParamValue( "ref_page" );
  var text = "";
  if( !warning ) return;
  if( refPage ) {
    refPage = refPage.replace( /_/g, " " );
    text += "\n== [" + "[" + refPage + "]] ==\n";
  }
  text += "{" + "{" + warning + "}} ~~" + "~~";
  document.getElementById("wpTextbox1").value += text;
  document.getElementById("wpSummary").value = warning;
  document.getElementById("editform").submit();

}

addOnloadHook(warningDiffLinks); addOnloadHook(postWarning); //