// // סקריפט 2: לקוח מויקיציטוט:סקריפטים/2 // פונקציה שמספקת תקציר עריכה אוטומטי כשעורכים גרסה ישנה. התקציר האוטומטי הוא "שחזור לגרסה x" // function oldVersEdit(){

if(document.location.search.indexOf("&action=edit&oldid=") != -1 && document.getElementById('mw-revision-info')!=null){

document.editform.wpSummary.value="שחזור לגרסה "+ document.location.search.substring(document.location.search.indexOf("&oldid=")+7,document.location.search.length);

}

} addOnloadHook(oldVersEdit); // עד כאן סקריפט 2