// // סקריפט 9: לקוח מויקיציטוט:סקריפטים/9 // הוספת כפתור לסינון שחזורים // function revFilterBut(){ if (wgPageName=='מיוחד:Recentchanges' && document.getElementById('nsselect')!=null){ document.getElementById('nsselect').innerHTML += ' | <a href=\"#\" onclick=\"revFilter();\">הסתר שחזורים</a>'; } }

function revFilter(){ //הפעל את הסקריפט רק בדף השינויים האחרונים if (wgPageName=='מיוחד:Recentchanges'){ // עבור על כל פריטי רשימת השינויים האחרונים

 for(var i=0;RCLi = document.getElementsByTagName("li")[i];i++){
   for(var j=0;SpansRCLi = RCLi.getElementsByTagName("span")[j];j++){
     var revE=0;
     editcomm=SpansRCLi.innerHTML;
     if (editcomm.indexOf('שחזור')!=-1 || editcomm.indexOf('שוחזר')!=-1) revE=1;
     if (SpansRCLi.className == "comment" && revE==1) RCLi.style.display='none';
   }
 }

} } addOnloadHook(revFilterBut); // עד כאן סקריפט 9