ז'אק בנין בוסואה

ז'אק בנין בוסואה (בצרפתית: Jacques Bénigne Bossuet)‏ (27 בספטמבר 1627 - 12 באפריל 1704), תיאולוג ומטיף צרפתי.

ז'אק נין בוסואה

מתוך

עריכה

מחקר על הכרת האל

עריכה
 • "הדמיון עוזר הרבה להיגיון."
 • "אוי לה להכרה עקרה שאיננה פונה אל האהבה."

דרשה על המוות

עריכה
 • "מהן חמישים שנה הנמחקות ברגע קט?"
 • "כשאלוהים מוחק הוא לומד לכתוב."

הספד על מריה תרזה מאוסטריה

עריכה
 • "אלוהים שומר לעצמו בלבד את הדברים ששם למעלה. הוא מתחלק אתנו בדברים שפה למטה."
 • "אויבינו האמתיים נמצאים בתוכנו."

פוליטיקה ברוח הכתבים הקדושים

עריכה
 • "הזהירות בכל דבר היא שמצילה אותנו."
 • "הגדולה שבחולשות היא לפחוד יתר על המידה מלהיראות חלש."

דרשה על הצדקה

עריכה
 • "האמונה היא דבקות הלב באמת הנצחית."
 • "הרעב תמיד מושך בעקבותיו את הייאוש ואת הכעס."

שיר הלל לסנט ברנארד

עריכה
 • "חיינו תמיד נחטפים על ידי הזמן שאינו חדל להימלט מאתנו."

הודעה לפרוטסטנטים

עריכה
 • "כל מתחנף, יהיה מי שיהיה, הוא תמיד חיה בוגדנית ומגונה."

הספד על הדוכסית מאורליאן

עריכה
 • "הכל בתוכנו הבל ושווא מלבד התוודות כנה בפני אלוהים על גאוותנו."

הספד על הנרייטה מאנגליה

עריכה
 • "כל מחשבותינו שאינן שמות לעצמן את אלוהים כמטרה שייכות לממלכת המוות."

מכתבים רוחניים

עריכה
 • "ניצוץ של אהבה מאלוהים מסוגל לתמוך בלב אנוש לנצח."

הרהורים נוצריים

עריכה
 • "מה שמונע אנשים מלפעול הוא שאין הם יודעים למה הם מסוגלים."

דרשה על ההשגחה העליונה

עריכה
 • "אלוהים רוצה שנחיה בצפייה מתמדת אל הנצח."

שיר הלל לתרזה הקדושה

עריכה
 • "הטובין שאלוהים מבטיח הם ודאיים יותר מכל אלה שהעולם נותן."

הספד על לואיז דה לה ואלייה

עריכה
 • "הו אלוהים! מהו האדם? האם הוא אוסף מפלצתי של דברים לא מובנים?

מיוחס

עריכה
 • "המוות מגיע לפני שיהיה בידינו סיפק ללמוד לחיות."
 • "הבה נלמד קודם כל שלא להסתנוור מן האושר שאיננו ממלא לבב אנוש."
 • "עצבות זו שחטאינו גורמים לנו יש לה שם מיוחד המכונה חרטה."
 • "אוי לו למדע שאיננו פונה לאהבה."
 • "אנו נכנסים לחיים עם חוק היציאה מהם."
 • "אין אנו שומעים בהלוויות אלא דברי השתוממות על מותו של בן תמותה."
 • "אנו מתחנפים כדי שיחניפו לנו."
 • "הבריאות תלויה יותר בזהירות מאשר בתרופות."
 • "האושר האנושי מורכב מחלקים שכמה מהם חסרים תמיד."
 • "נפשות גדולות בלבד מכירות בגדולתה של הצדקה."