זכויות יוצרים

הגנה שניתנת לבעל קניין רוחני

זכויות יוצרים היא ההגנה שניתנת ליוצר, מפני שימוש בלתי מורשה ביצירתו, שהיא קניין רוחני שלו. ההגנה הניתנת לזכויות יוצרים באה להגן על דרכי ביטוי, ומטרתה לעודד את העשרת עולם הביטויים.

סמל זכויות יוצרים

  • "חברות מסחריות כמו וולט דיסני, כמו גם חברות המוזיקה הגדולות, מותחות מדיי את מושג זכויות היוצרים, ובמידה רבה הן מעכבות את האבולוציה של האינטרנט." ~ יוסי ורדי במסגרת הכנס "ממשל ומשפט בעידן המידע".
  • "אין לך יצירה - מדעית, רוחנית או אחרת - בדורנו, שאינה מושתתת על מלאכתם של אלה שקדמונו. העדפת האינטרס הציבורי - תוצאתה הפריה; העדפת האינטרס הפרטי, תוצאתה - חדלון וקיבעון מחשבתי." ~ נעם סולברג, שופט בית המשפט המחוזי בירושלים ,מתוך פסק דין, 2008