חוויית הצפייה הקולנועית

חוויית הצפייה הקולנועית הוא ספר מאת בני בן דוד וסנדרה מאירי שיצא לאור ב־2021.


  • קולנוע, כמו התיאטרון והריקוד, הוא אמנות זמנית: היצירה נחווית בקצב המוכתב על ידי משך זמן ההתרחשות שלה."
  • "אמצעי המבע הקולנועיים מכתיבים לנו מה נראה (באמצעות העריכה), כיצד נראה (באמצעות בחירת מרחקי מצלמה, זוויות וכדומה) ובאיזה קצב (באמצעות תנועות מצלמה ועריכה)."
  • "מבחינה כרונולוגית, הולדת הקולנוע בשלהי המאה התשע־עשרה חופפת להולדת הפסיכואנליזה. כבר בתקופת הראינוע מצאו במאי קולנוע במדיום החדש אמצעי הולם לביטוי רעיונות פסיכואנליטיים. באמצעות הקולנוע אפשר היה לבטא היבטים נפשיים של האדם, כמו חלומות ופנטזיות (מודעות ולא־מודעות)."
  • "המנגנון הקולנועי מורכב מתמונה ומקול, שיש לו השפעה, כוח מניפולציה ויכולת לעורר רגשות שונים ומורכבים בצופה. די לשנות מוזיקה המלווה את הערוץ החזותי כדי שמכלול האפקט וגם המשמעות המתקבלים מכך יהיו שונים באופן מהותי."