חוקי נירנברג

חוקי גזע בימי גרמניה הנאצית

חוקי נירברג (בגרמנית: Nürnberger Gesetze) הם חוקים שהועלו לראשונה בישיבה מיוחדת של הרייכסטאג שהתכנסה במסגרת ועידת המפלגה הנאצית בעיר נירנברג בגרמניה בספטמבר 1935.

חוקי נירנברג, 1935

  • "אזרח הרייך הוא רק אותו נתין המדינה בעל דם גרמני או בעל דם קרוב לו המוכיח על ידי התנהגותו שהוא נכון וראוי לשרת בנאמנות את העם הגרמני והרייך."
  • "נישואים בין יהודים ובין נתיני המדינה בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו – אסורים."
  • "יחסים מחוץ לנישואים בין יהודים ונתיני המדינה, בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו – אסורים."
  • "יהודי הוא מי שמוצאו לפחות משלושה סבים שהם יהודים גמורים לפי גזעם."
  • "יהודים למחצה עם שני סבים יהודים צריכים אישור ממשרד הפנים וממשרד סגן הפיהרר או נציגם המוסמך כדי להתחתן עם גרמני או בעלי דם מעורב שיש להם סבא יהודי אחד. ההחלטה תיקח בחשבון את המראה הפיזי של מבקש הבקשה, את מאפייני אישיותו, אורך התקופה בה שהתה משפחתו בגרמניה, השתתפותו או השתתפות אביו במלחמת העולם וההיסטוריה המשפחתית שלו."
  • "יהודים אינם רשאים להעסיק במשק ביתם נתינות המדינה בעלות דם גרמני או בעלות דם קרוב לו שהן למטה מגיל 45."
  • "אסור ליהודים להניף את דגל הרייך והמדינה ולהציג את צבעי הרייך."
  • "יהודי אינו יכול להיות אזרח הרייך. אין לו זכות הצבעה בעניינים פוליטיים; הוא אינו יכול לכהן במשרה ציבורית."

נאמר עליהם

עריכה
  • "ניסיון להסדרה משפטית של בעיה, אשר במקרה של כישלון חוזר ונשנה לפתור אותה תגרום באופן לגלי לפירוק סופי של המפלגה הנאצית." ~ אדולף היטלר