חיים רגילים לגמרי

חיים רגילים לגמרי הוא ספר מאת תמר הגר (ילידת 1960), הכולל סיפורים קצרים על חיי נשים ויצא לאור ב־2000.

"רצית שאבוא איתך ללונדון."

  • "אף פעם לא נפגשנו, או אולי נפגשנו, אבל לא ידענו את זה."
  • "אתה רצית שאבוא איתך ללונדון כדי שלא תהיה שם לבד."
  • "אף אחד אף פעם לא סובב אחריי את הראש ברחוב."
  • "דיברנו, אבל רק מילים שאומרים כשחיים ביחד, ואין ברירה."
  • "הייתם צריכים להיות שניכם יחד, כי באנשים אחרים אתם רק משתמשים."
  • "זה היה כשהוא הזיז את היד, משהו במבט, הדרך שבה הוא רכן מעליה."
  • "להישאר בלונדון שנה או שנתיים בשביל להתאוורר מהחיים הלחוצים בארץ."
  • "לא הייתה בטוחה אם היא רוצה לחיות עם מישהו. היא רק ידעה שהיא רוצה שיהיה לה תמיד מישהו בחיים."