חיקוי

התנהגות בה פרט אחד עושה את אשר פרט אחר עושה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא חיקוי.