טהרה וקהילה בעת העתיקה

טהרה וקהילה בעת העתיקה הוא ספר מאת יאיר פורסטנברג על ראשיתם של מנהגי הטהרה ביהדות. הספר יצא לאור ב־2016.

עטיפת הספר

  • "תפיסות חוץ מקראיות פופולריות של טומאה."
  • "מסימן של זהות קבוצתית לאמצעי ביטוי."
  • "הם ניסחו את תמונת עולמם זה כנגד זה."
  • "מעמדו ואופן שילובו של הטמא והמיטהר מעצבים את מבנה הקהילה."
  • "גישה עקרונית של אי הבדלה בין טמא לטהור, שנהפכה לסימן ההיכר של הפרושים."
  • "כוחה של הפעולה האנושית לקבוע את תחולתה והתפשטותה של הטומאה אינה מערערת על ממשותה."

נאמר עליועריכה

  • "עיקר עניינו בהבדלים בין הלכות הטהרה של הקבוצות היהודיות השונות בימי הבית השני (ובעיקר, כיצד נבדלו הפרושים מקבוצות אחרות כמו כת מדבר יהודה והנוצרים הראשונים) ולאחר החורבן (הלכות התנאים לדורותיהם), והאופנים שהללו שימשו כדי להבחין, להבדיל ולהפריד בין הקבוצות. זה ספר על הפוליטיקה של הטהרה ביהדות העת העתיקה." ~ יעל פיש

קישורים חיצונייםעריכה