טיטוס ליוויוס

היסטוריון רומאי

טיטוס ליוויוס (59 לפנה"ס - 17), היסטוריון רומאי.

טיטוס ליוויוס

 • "אין אני יודע אם אראה שכר עמלי בכתיבתי את כל דברי העם הרומאי מראשית העיר."
 • "אין אנו יכולים לעמוד בין במומינו בין בתרופה להם."
 • "ככל שמעטו הנכסים מעטה החמדנות."
 • "גדול כוח של מדינת רומא במצביאיה יותר מבצבאה."
 • "האימה מבחוץ, זה האמיץ בקשרי אחווה."
 • "כי נרפים הם בני האדם להרגיש בטובות יותר מברעות."
 • "החוקים הם דבר חרש לא ישמע, שאינו יודע רחם; טוב ויפה הוא לדלים מלרבי הכוח."
 • "סר מלב צעירי רומא פחדם, לאחר שחלף אותו יום עכור ושוב זרח אור השקט והשלווה."
 • "הדברים שהייתי רוצה להפנות את תשומת ליבו של כל איש, הריהם טיב החיים והמידות שהיו..."
 • "זה עיקר טובתו וברכתו של תלמוד דברי–הימים: רואה אתה כל מיני הלקח מוצגים על מצבת–זיכרון ברורה; מהם תבחר לעצמך ולמדינתך את אשר תחקה, מהם תבחר את אשר תראנו, שמאוסה ראשיתו ומאוסה אחריתו, ותרחק ממנו." ~ מתוך הפתיחה לחיבורו "תולדות רומא".[1]

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ ליביוס, תולדות רומא, תרגמה: שרה דבורצקי, ירושלים תשל"ב, פתח–דבר, עמוד 26, בתוך: יצחק חן, ראשיתה של אירופה, האוניברסיטה הפתוחה, כרך ג, יחידה 7, עמ' 184.