יהודה שטיינברג

יהודה שטיינברג (26 בפברואר 1863 – 10 במרץ 1908) הוא סופר עברי.

יהודה שטיינברג

מתוך יצירותיו

עריכה
  • "אמנם מודה הוא בינו לבין עצמו, שגם בהיותו רווק לא היה חלקו עם המאושרים."
  • "מוצא הוא צד טוב בהרהורים, מפני שהם עולים לו, לאדם צעיר כמוהו, בנקל, בלי התחלות קשות."
  • "פרנסה, ריבונו של עולם, כלום מילתא זוטרתא היא פרנסה לאדם מישראל?"
  • "מאחר שצורכי פרנסתו לא יטרידוהו, יוכל להרהר בתוכניות מסחר חדשות. והרהוריו לא היו לבטלה."
  • "צער יותר גדול הוא מרגיש בלילי סוכות. נדמה לו, שהוא גופו כבר ממלא את כל חללה של הסוכה."
  • "המנהג היפה שמצא שם, שהדוקטורים עורכים סדר יחד עם החולים, המנהג הזה מצא חן בעיניו מאד, ועוד יותר בעיניה."
  • "ואני רואה את עצמי בין הרים גבוהים. ועליהם ארזי אל מרכינים לי מגבוה בראשיהם. וצפרי שמים מתלחשות, צוחקות לי בין העלים ומבין ההרים יגיח נחל טהור כעין הכסף, משתובב ומתפתל ימינה ושמאלה על העמק הירוק." ~ 'זכרונות'

נאמר עליו

עריכה
  • "התגלה כאמן מובהק של הנובלה הריאליסטית המצטיינת בקומפוזיציה מתוחכמת ובלשון תיאור עשירה ומרובדת." ~ אבנר הולצמן
  • "האמן המופלא ליצירות ספרות מיניאטורות בשביל ילדים." ~ חיים נחמן ביאליק