יוחנן בדר

פוליטיקאי ישראלי

ד"ר יוחנן בַּדֶר (1901 - 1994) היה חבר הכנסת מהכנסת הראשונה, כחבר מפלגת חרות ועד הכנסת השמינית, כחבר מפלגת הליכוד.

  • היסטוריה אינה חוזרת על עצמה. כל מאורע הוא יחיד במינו."
  • "המצב הגאוגרפי של כדור הארץ והפסיכולוגיה של בני אדם ועמים משתנה לאט."
  • "התלות ההדדית של הכול ובכול הפכה את כולם לשכנים ואת כל היבשות לעולם אחד."
  • "לכל רודן דרושות הצלחות בולטות מוחשיות, רבות רושם. כשכוחו ומעמדו הולכים ונחלשים – דרושות לו הצלחות תעמולתיות רבות יותר."
  • "מבחנים רבים צפויים לישראל. אין נגדם אלא פתרון ומגן אחד: כוח צבאי ישראלי חזק ומרתיע ועמידה איתנה בזירה המדינית."
  • "אדוני היושב ראש, רבותיי הפרוטוקול." ~ בנאום בכנסת בפני אולם ריק
  • "במקרה של האשמה בעבירה רצינית ובעיקר אם בעבירת פגם מוסרי – יש להסיר את החסינות מחבר כנסת. אולם, כאשר העבירה היא קלה, טכנית, פורמאלית, ויתר על כן כשקיים חשש, שההאשמה היא מכשיר לרדוף את איש האופוזיציה – אין להסיר את החסינות." ~ מקור
היסטוריה אינה חוזרת על עצמה."

נאמר עליועריכה

  • "בדר לא היה רק מלא ידיעות אלא גם ברוך כישרונות... הוא רכש את אהדתם האישית גם של יריבים פוליטיים בכנסת." ~ מנחם בגין
  • "מבחינות רבות היה ד"ר בדר תבנית עיר הולדתו. משכיל, שנון, רחב אופקים, בעל הבנה עמוקה וידע רב." ~ יוסף קיסטר