יוסי הכהן

רבי יוסי הכהן - תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, בן דור חורבן בית שני.

  • "יהי ממון חברך חביב עליך כשלך" (אבות ב יב)
  • "התקן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה לך" (שם)
  • "כל מעשיך יהיו לשם שמים" (שם)