יצחק לבני

איש תקשורת ישראלי (1934–2017)

יצחק לבני (1934 - 2017) הוא איש תקשורת וסופר ישראלי. היה מנכ"ל רשות השידור.

"מידה של התלהבות וסקרנות"

  • "אני מגיע עם אותה מידה של התלהבות וסקרנות לכל שידור."
  • "מחפש מרואיינים שלא רק מעוררים בי עניין אלא גם מחממים את לבי."
  • "בני דור המדינה הרגישו צורך להתכנס אל עצמם – אל שירה ואל פרוזה קיומיים ואקזיסטנציאליים יותר."
  • "בעבר החשש העיקרי לתקשורת היה מהשפעתם של פוליטיקאים. אבל כמעט כל כלי התקשורת בישראל נמצאים בידיים פרטיות. ולכן הבעיה המרכזית היא לא מה מידת ההשפעה של פוליטיקאים עליהם אלא מה מידת ההשפעה של בעלי ההון."

נאמר עליועריכה

  • "הוא חי על רצף עשוי מאנשים ומילים, שקצהו האחד תקשורת, שבה היה פועלו המקצועי והציבורי, וקצהו השני הספרות, שהייתה הדבר שאותו אהב וחי, ובו למעשה עבד יום־יום." ~ מיכאל הנדלזלץ

ראו גםעריכה