יצחק קנפנטון

רבי יצחק בן יעקב קנפנטון. נולד בשנת ק"כ (1360), ונפטר בשנת רכ"ג (1463) בפניאפייל (Penafiel) שבספרד. היה ראש ישיבה מגדולי חכמי יהדות ספרד. מחבר הספר 'דרכי התלמוד'.


  • "דרשת וחקרת ושאלת היטב."
  • "אין חכמת אדם מגעת, אלא עד מקום שספריו מגיעים."
  • "ההשתדלות והחריצות בכל דבר הכרחי אי אפשר בלתו."
  • "תקרא בשמחת לבב, פעמיים או שלושה, הלשון בקול רם."
  • "לדעת מהו החידוש שיודע לנו במאמר או בדין ההוא."
  • "הקורא בספרים שאולים, הוא בכלל והיו חייך תלואים לך מנגד."
  • "היודע טעם הדבר, הוא היודע הדבר בסיבותיו, כי היא הידיעה השלימה והאמיתי."
  • "תפארת החכמים הוא למעט בדברים, להיות כולל הרבה עניינים במעט דברים, ולעשות דבריהם שיהיו מעטים בכמות ורבות באיכות."